ständiga förbättringar

FOKUS

Miljö och säkerhet

Vi har moderna fordon med minsta möjliga miljöpåverkan och våra lastbilsförare är utbildade i sparsam körning för att minska bränsleförbrukningen. Enligt vår miljöpolicy ska all personal väga in miljökonsekvenserna i sina beslut. Som företagsledning har vi ansvar för att främja miljömedvetandet hos samtliga medarbetare och göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Företaget strävar i alla lägen efter att förebygga risker för att undvika ohälsa och olycksfall. Säkerheten går alltid i första hand och att alla medarbetare ska komma hem varje dag.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

hög kvalitet för medarbetare och kunder

Med ständiga förbättringar med våra ledningssystem, jobbar vi kontinuerligt genom rutiner och processer för att minimera slöseri och hitta förbättringar. Vi tror på att genom se över de interna processerna och göra små förändringar kontinuerligt så ligger vi före omvärldens förändringar.

TEKNIK

Modern lastbilsteknik

På PHL Transport ser vi positivt till modern teknik, det kan förbättra och skapa fördelar som vi önskar. Efter det kan vi implementera tekniken i verksamheten. 

Vår fordonspark har alla våra fordon alkolås och digitala färdskrivare, detta gör att ledningen kan kontrollera och coacha lastbilsförare vid behov.